Lịch Sử Hình Thành

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Ngày 30 – 4 – 1975, ngay sau khi Ban Tuyên Huấn Khu Sài Gòn – Gia Định tiến vào thành phố, đồng chí Mai Chí Thọ, Bí thư Thành ủy chỉ đạo cho Ban Tuyên Huấn Khu ủy phải hình thành ngay bộ phận biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng và tiếp quản một Nhà in lớn ở thành phố để in báo. Các đồng chí Nguyễn Trọng Xuất (Sáu Nhân), Nguyễn Văn Tư (Tư Cao), Huỳnh Văn Gừng (Năm Lăng) cùng những cán bộ công nhân viên Nhà in khu Sài Gòn Gia Định đã tiếp quản Nhà in Tân Minh Ấn Quán ở số 432 đường Hồng Thập Tự, Quận 3 (nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai) sử dụng cho việc in Báo Sài Gòn Giải Phóng và các tài liệu ấn phẩm cách mạng… Đó là Nhà máy in lớn chạy máy offset cuộn hiện đại nhất thời bấy giờ. Tòa soạn Báo Sài Gòn Giải Phóng lúc đầu thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam sau được chuyển về Thành ủy và dời về khu nhà bên cạnh Nhà in Tân Minh Ấn Quán trên đường Hồng Thập Tự (nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai). Mặc dù máy in đã có, nhưng việc thiếu thốn vật tư ngành in, đặc biệt là giấy in báo (giấy cuộn) đã tạo ra rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dù đứng trước nhiều khó khăn như thế, dưới sự phối hợp giúp đỡ của các đồng chí Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Ban Quân quản, đặc biệt là quần chúng nhân dân, tờ báo Sài Gòn Giải Phóng và các ấn phẩm cách mạng vẫn được ra mắt và duy trì liên tục. Nhà in Báo Sài Gòn Giải Phóng từ sau ngày giải phóng 30/04/1975 đã kế thừa truyền thống của Nhà in Giải Phóng Khu Sài Gòn – Gia Định cho đến ngày nay.

Cùng với sự phát triển của đất nước, Nhà in Báo Sài Gòn Giải Phóng được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Biên Tập Báo Sài Gòn Giải Phóng cũng ngày càng phát triển. Để đáp ứng nhu cầu phát triển hơn, Nhà in Báo Sài Gòn Giải Phóng đã sát nhập với Xí nghiệp In 5 một doanh nghiệp kinh tế Đảng để hình thành Công ty TNHH một thành viên In Sài Gòn Giải Phóng, chuyển đổi từ mô hình đơn vị sự nghiệp có thu sang mô hình doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 17 tháng 06 năm 2009 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty là thành viên trực thuộc Báo Sài Gòn Giải Phóng, có tư cách pháp nhân hoạch toán kinh tế độc lập, trụ sở đặt tại số 90A Đường Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty TNHH một thành viên In Sài Gòn Giải Phóng có hai nhiệm vụ chính là: nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ làm kinh tế.

+ Nhiệm vụ chính trị là nhiệm vụ hàng đầu, phải đảm bảo in đủ số lượng, chất lượng và đảm bảo thời gian phát hành tất cả các ấn phẩm của Báo Sài Gòn Giải Phóng, nâng cao đời sống CBCNV công ty.

+ Nhiệm vụ thứ hai là phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh trong chức năng cho phép để tăng lợi nhuận Công ty và góp phần tạo nguồn thu cho Báo.

Để công ty ngày càng phát triển, một yếu tố then chốt không thể không nhắc tới đó là yếu tố con người. Hiện nay, tổng số nhân sự của Công ty hiện nay là 128 người, gồm: 83 nam và 45 nữ, trong đó có nhiều người có trình độ văn hóa, tay nghề và chính trị cao đang đóng góp rất lớn đến sự phát triển tổng thể của Công ty.

Với những nguồn lực hiện có, định hướng sắp tới của Công ty chúng tôi gồm các mục tiêu như sau:

+ Tận dụng tối đa nguồn lực hiện có để xây dựng nền tảng kinh doanh ngày càng lớn mạnh, bên cạnh việc đảm bảo thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị.

+ Thực hiện kế hoạch mở rộng kinh doanh với nhiều dịch vụ mới nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn bên cạnh việc giữ vững chất lượng của các dịch vụ hiện có.

+ Lập và thực hiện các kế hoạch xây dựng và khuếch trương thương hiệu, để thương hiệu Công ty TNHH một thành viên In Sài Gòn Giải Phóng sẽ ngày càng lớn mạnh, đạt được sự tin tưởng tuyệt đối từ mọi khách hàng, không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà sẽ lan rộng ra khắp cả nước.

Copyright © 2010 Sài Gòn Giải Phóng
All rights reserved
Designed by Huỳnh Quốc Việt
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÀI GÒN GIẢI PHÓNG
90A - Nguyễn Văn Quá - Phường Đông Hưng Thuận - Quận 12 - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08). 35.926.125 - Fax: (08). 35.926.127
Loading...